Om oss

The Art Of Flooring

Intep AS

Spesialister på prosjektgulv siden 1996

Intep AS ble etablert i 1996 av de to tidligere konkurrentene Interiørbelegg og Teppe Engros AS. Til å begynne med var dette et rent prosjektselskap uten medarbeidere, hvor de to tidligere konkurrentene som nå hadde begynt å samarbeide plasserte og utførte forskjellige prosjekter i felleskap. Tidlig på året i 1998 bestemte vi oss for å ta steget helt ut, og samtlige medarbeidere i begge bedrifter ble nå overført til det felles selskapet.

Formålet har vært at vi sammen kunne stå sterkere mot andre konkurrenter, samt å være en betydelig leverandør av gulvtjenester som installering av linoleum, vinyl, tepper og nødvendig underbehandling. I samarbeid med våre leverandører og kunder har vi gjennom flere år oppnådd en sterkere posisjon i markedet. Vår langsiktige målsetting er at dette også fortsetter i årene som kommer.

Våre medarbeidere

Det er i dag ca. 19 medarbeidere i selskapet fordelt på kontor, lager, byggtapetserere og lærlinger. Våre medarbeidere som installerer i de forskjellige prosjekter er utdannede svenner og noen har også mesterbrev. I tillegg kommer noen lærlinger. Bedriften ser det som et stort ansvar og satser derfor på å kunne drive aktiv opplæring for å styrke faget også for fremtiden. Vi legger vekt på å utvikle samtlige medarbeidere etter markedets behov og fremtidens krav til kunnskap og kompetanse. Vår overbevisning er at et godt omdømme kun kan høstes gjennom erfarne og kompetente medarbeidere.

I tillegg har vi for tiden to prosjektledere som begge har lang erfaring innenfor faget. Disse styrer de enkelte jobber daglig. Vårt hyggelige kontorpersonell tar seg av regnskap, fakturering og kontroll på prosjekter. Sammen forsøker vi å utfylle hverandre slik at mest mulig fungerer tilfredsstillende i våre daglige gjøremål.

Våre ansatte

Pål Sandboe

Daglig Leder

Rune Hagen

Prosjektleder

Trygve K. Larssen

Prosjektleder

Caroline Sandboe

Kontor Administrator / kontaktperson

Hva kan vi hjelpe deg med?