Leverandører og miljø

Miljø

Intep AS ble miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn i 2017.

Det vil blant annet si at vi har et spesielt fokus på miljø og klimatiltak gjennom en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor.

Intep AS har gjennomført en kartlegging av administrasjonen og satt i gang flere miljøtiltak i forbindelse med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Sammen med en godkjent konsulent har Intep AS gjort en miljøanalyse og laget en handlingsplan som innfrir Miljøfyrtårns bransjekrav.

Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer:

  • Internkontroll
  • HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Energibruk
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall- og utslippshåndtering
  • Transport og klimaregnskap

Vi har i samarbeid med en godkjent konsulent funnet fram til løsninger og gjennomført tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte er derfor kjent med Miljøfyrtårn-arbeidet!

Våre leverandører

Hva kan vi hjelpe deg med?